TIKTOK User Prashant Karki पहिलो पटक मिडियामा, ” छिटै फिल्म खेल्ने सम्भावना