नेपाली फिल्म Industry मा राम्रो Script को पर्खाइमा नव नायक